بازدید درس خانم فربودی در مورخه 95/2/23

برنامه بازدید درس تکنولوژی پس از برداشت و صنایع تخمیری خانم فربودی روز پنجشنبه مورخه 23/2/95 ساعت 8 می‌باشد ./


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط