زمان برگزار کلاسهای ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان محترم ساعت شروع کلاسها در ترم تابستان به شرح ذیل می‌باشد .

ساعت 15/9تا 45/7              ساعت 11 تا  30/9

ساعت 45/12 تا 15/11          ساعت 15تا 30/13

ساعت 17 تا 30/15


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط